Styrelsen

Ordförandeposten är vakant

Monica Andersson, kassör
slm.andersson@hotmail.com
mobiltelefon: 0703 363 301

Ingegärd Larsson, sekreterare
inglarp8@hotmail.com
mobiltelefon: 0733 805 730

Margith Borginger, medlemsombud
margith@borginger.se
mobiltelefon: 0706 143 492

Gunnie Davidsson, vice-ordförande
gunnie.davidsson@gmail.com
mobiltelefon: 0706 24 45 45

Bodil Persson, ledamot
bodilpersson124@gmail.com
mobiltelefon: 0706 330 556

Ingemar Andersson, ledamot
ia@epmab.com
mobiltelefon: 0706 637 072

Halvard Nilsson, suppleant och webbansvarig halvard.nilsson@gmail.com
mobiltelefon: 0705 230 320

Bert Lindvall, suppleant
bert@lindvallsror.se
mobiltelefon: 0703 650 620