Försäkringar

Som medlem är du olycksfallsförsäkrad under tid då du är verksam i Aktiva Seniorers verksamhet. Du har också möjlighet att teckna ytterligare en gruppolycksfallsförsäkring som gäller heltid.

Försäkringarna har tagits fram i samarbete med Folksam.

Observera att försäkringen inte gäller resor som arrangerats av annan aktör än Aktiva Seniorer, till exempel ett företag som tar hand om hela arrangemanget och som skickar fakturor direkt till de deltagande. Där gäller reseskydd som ryms inom den egna hemförsäkringen. Se därför över dina försäkringar ifall du planerar åka på en sådan resa.

Läs mer på Folksams hemsida. Klicka sedan på ”Medlem i förbund” och bläddra sedan nedåt till ”Medlem i pensionärsorganisation”. Där hittar du ”Aktiva Seniorer”, samt vårt avtal. Avtalet finns att öppna här nedan.

Kontakta närmaste Folksamkontor vid frågor eller skada och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring i Folksam nr K 66184 (april 2022).