Bra att veta!

Allmänt

Mer information om hur man använder denna webbsida kommer att ges. En väsentlig förbättring, som vi kan avslöja redan nu, är att i fortsättningen kommer man att boka en resa eller deltagande i annan aktivitet direkt på webbsidan. Detta innebär att man inte behöver vara tidigt ute för att försäkra sig om en plats. Vid överbokning kommer datorn att göra en lottning. Observera att det finns några aktiviteter där direktbokning gäller och då blir det ingen lottning för dessa. Du ser detta under “Fakta” vid den aktuella aktiviteten.

Faktura för medlemskap

Fakturor har skickats ut till alla medlemmar per e-post eller vanlig Post för de som saknar e-post. Det är ett krav att man har betalat sitt medlemskap för innevarande år för att få deltaga i aktiviteter och det gäller även partnern. Även icke-medlemmar kan boka aktiviteter, men då får de också en faktura avseende medlemskap för det aktuella året. Så enkelt är det att bli medlem!

Skräppost

Om Du inte hittar e-posten med fakturan i e-posten, så kolla gärna ”Skräpposten”.  Tag för vana att kolla den etiketten och töm den ofta, förslagsvis 1 gång per vecka om Du ofta får skräppost. Öppna aldrig e-post i denna etikett. Hittar Du ett e-post som Du är säker är OK, så flytta det till inkorgen innan Du öppnar det.

Lottning av deltagare på aktiviteter

Man anmäler sig på fliken Boka/Anmälan och om det blir fler än maxantal för respektive aktivitet blir det lottning bland de anmälda efter sista anmälningsdatum. Gäller dock ej ett fåtal aktiviteter med direktbokning. Lottningen sker på så sätt att gifta, sambo, särbo eller någon man vill deltaga tillsammans med, (max 2 personer), ses som en enhet vid lottningen om detta är anmält vid din bokning. Datorn kommer ihåg vilka som blivit lottade vid framtida lottningar.

Kolla att Du har skrivit exakt rätt namn

Minsta felslag när Du skriver Ditt namn vid en bokning ger ett fel i form av en ny medlem som inte har betalat årsavgiften, så dubbelkolla att det är helt rätt.

Kontakta ledaren för aktiviteten

Naturligtvis är Du välkommen att kontakta ledaren för aktiviteten eller någon annan i styrelsen vid frågor eller om Du är osäker på något i bokningen. Hellre det än att göra fel!

Ljus framtid

Vi har nu haft det nya bokningssystemet över vår hemsida i ett par år och det har fått många lovord av medlemmarna genom tydlighet och informativa svar vid bokning och vid bekräftelse. Betalningar genom Swish eller Bankgiro med snabb kvittens gör att vår administration av detta sköts av systemet. Men vi uppdaterar och justerar för allas ert bästa hela tiden. 

Nu kör vi!