Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Aktiva Seniorer Gislaved policy med GDPR´s som grund

För att kunna vara medlem i Aktiva Seniorer Gislaved förutsätts att personuppgifterna enligt policyn finns i medlemsregistret.

Föreningens policy baserad på GDPR riktlinjer är att administrera verksamheten internt och med externa kontakter, och inom föreningens stadgar, ändamål och verksamhetsområde. Föreningen har under PuA (styrelsen) utsett en PuB (personuppgiftslämnare) som i vår förening är vårt Medlemsombud. PuB administrerar och ansvarar för dessa uppgifter enligt följande.

Medlemsregister innehåller: Förnamn, Efternamn, Adress, Telefonnummer, email-adress och födelsedatum.
Medlemslista innehållande namn, adress, telefonnummer och email adress distribuerar PuB också till styrelsemedlemmarna.
Alla kontakter angående ändringar ska administreras av PuB.
Vid medlems avslutande som medlem i föreningen ska PuB omgående radera alla uppgifter i medlemsregistret och vid lämpligt tillfälle distribuera ny Medlemslista till styrelsen som omgående raderar tidigare Medlemslista.
Alla ändringar styrelsemedlemmarna får av medlem ska omgående meddelas Medlemsombudet.

Deltagarlistor:
Dessa listor upprättas av ansvarig för aktiviteten och förmedlas till funktionärer, resebolag, reseledare och till övriga deltagare vid aktiviteten genom brev, email eller utdelas till deltagarna vid aktiviteten eller på annat sätt.
Listorna innehåller förnamn, efternamn, hemort och/eller påstigningsort.
Listorna ska kopieras till PuB för lagring men ska inte spridas eller lagras efter aktivitetens slut i någons dator

Övriga administrativa medlemslistor
Listor som kassören förfogar över och som behövs för t.ex. medlemsavgift, avgifter för resor eller andra aktiviteter ska lagras så länge det finns bokföringsskäl till detta.

Fotografier Vid varje sammankomst eller resa ska funktionären/reseledaren från Aktiva Seniorer tillfråga de närvarande vid just detta tillfälle om fotografering kan ske, för att införas på föreningens webbsida eller liknande.
Den som inte vill delta på några fotografier ska då muntligen säga ifrån detta. Allmänna bilder vid större arrangemang som t.ex. årsmöte, där föreningen inte kan säkerställa om personer finns med på fotot, kan publiceras på vår webbsida under reportage.

Övrigt: Föreningen kommer inte att publicera någons namn i programblad eller på hemsidan. Skulle det behöva ske vid något tillfälle, är det med personens godkännande för detta.

NOTERAS
Genom ert aktiva medlemskap, och den informationen enligt GDPR-lagen vi här lämnat, samtycker ni till vår policy.

Skulle ni ha frågor tag kontakt med vårt Medlemsombud.