Styrelse och funktionärer

Ordförandeposten är vakant

Monica Andersson, kassör
slm.andersson@hotmail.com
Mobiltelefon: 0703 363 301

Kent Ahlgren, ledamot
kent.ove.ahlgren@gmail.com
Mobiltelefon: 0703 443 121

Ingegärd Larsson, sekreterare
inglarp8@hotmail.com
Mobiltelefon: 0733 805 730

Margith Borginger, medlemsombud
margith@borginger.se
Mobiltelefon: 0706 143 492

Gunnie Davidsson, vice-ordförande
gunnie.davidsson@gmail.com
Mobiltelefon: 0706 24 45 45

Bodil Persson, ledamot
bodilpersson124@gmail.com
Mobiltelefon: 0706 330 556

Ingemar Andersson, styrelsesuppleant
ia@epmab.com
Mobiltelefon: 0706 637 072

Halvard Nilsson, suppleant och webbansvarig halvard.nilsson@gmail.com
Mobiltelefon: 0705 230 320

Börje Söderström, smk
brje.sderstrm@gmail.com
Telefon: 0703 061 172

May-Britt Svensson
maybritt.sv@gmail.com
Telefon: 0705 836 391

Anita Kjell
anita.kjell@telia.com
0706 490 831

Halvard Nilsson, Webbansvarig
webmaster@gislaved.aktivaseniorer.com
mobil: 0705 230 320