Dubblerade bussar till Ostkusten

 

Intresset för Ainas resa till Oskarshamn var så stort att det fyllde två bussar, den 24 resp 31 augusti. Den första programpunkten var besök på Döderhultsmuseet. Med hjälp av mycket kunniga och inspirerande guider kunde vi beskåda Döderhultarns fantastiska verk och samtidigt ta del av hans levnadshistoria. Därefter intog vi en välsmakande måltid på Hotell Corallen innan det var dags för en båttur. För resenärerna på första resan blev det en resa genom Oskarshamns rika skärgård, då vädret inte tillät landstigning på Blå Jungfrun. Det blev dock en trevlig ersättningstur mycket tack vare den trevlige skepparen som initierat berättade om öar, stugor och hus samt om den omfattande stenbrytning som förevarit.

Det andra resesällskapet hade bättre tur med vädret och landsteg på nationalparken Blå Jungfrun med dess säregna natur. Delar av sällskapet tog sig hela vägen upp till toppen på 86 m höjd över havet, medan övriga strosade omkring i de lägre omgivningarna.

 

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Bernt\Pictures\2011-08-24 Ostkusten\Ostkusten 001.JPG

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Bernt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Ostkusten 003.jpg

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Bernt\Pictures\2011-08-24 Ostkusten\Ostkusten 005.JPG

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Bernt\Pictures\2011-08-24 Ostkusten\Ostkusten 006.JPG

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Bernt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Ostkusten 016.jpg

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Bernt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Ostkusten 017.jpg

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Bernt\Pictures\2011-08-24 Ostkusten\Ostkusten 018.JPG

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Bernt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Ostkusten 022.jpg

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Bernt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Ostkusten 023.jpg

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Bernt\Pictures\2011-08-31 Ostkusten\001.JPG

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Bernt\Pictures\2011-08-31 Ostkusten\002.JPG

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Bernt\Pictures\2011-08-31 Ostkusten\005.JPG

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Bernt\Pictures\2011-08-31 Ostkusten\012.JPG

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Bernt\Pictures\2011-08-31 Ostkusten\010.JPG

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Bernt\Pictures\2011-08-31 Ostkusten\017.JPG

 

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\Bernt\Pictures\2011-08-31 Ostkusten\018.JPG

 

 

Tillbaka till Arkiv