Studiebesök på Skeppshultcykeln AB 2011-10-27 och 2011-11-10

 

Hundratalet medlemmar besökte Skeppshultcykeln AB den 27 okt och blev mycket väl mottagna av industriledningen. Jonas Andersson berättade om företagets historia fram till Jonas´ och brodern Magnus´ övertagande för något år sedan. Jonas berättade om Skeppshultcykelns  företagsideer där han bl a framhöll styrkan med att producera så mycket som möjligt i den egna fabriken. 

Efter fika vidtog rundvandring i fabrikslokalerna, där även Håkan Andersson deltog. Vi fick följa tillverkningen från början med de olika stålrörens tillkapning till den färdiga cykeln. Bengt Stenkvist tackade för det mycket intressanta och givande besöket.

 

Med anledning av stort intresse ordnades ytterligare ett besök 2011-11-10.

 

Tillbaka till Arkiv