Årsmöte med Aktiva Seniorer Gislaved ägde rum i Torghuset, Smålandsstenar. 220 medlemmar var närvarande. Efter att ordföranden hälsat välkommen hölls parentation med en tyst minut för de medlemmar som gått bort under året.

Mötesförhandlingarna leddes av Börje Söderström. Lena Bjerde, Lars Blixberg och Sam Holm hade avsagt sig omval. Till ordförande för ett år omvaldes Bernt Turesson. Vice ordförande för ett år blev Rolf Svensson. Kvarstående för ett år är Mona Gemfors. Omvalda för två år Rolf Svensson och Anita Kjell. Nyval för två år

Monica Andersson samt för ett år Karl-Erik Lundh och Kent Ahlgren. Till revisorer för ett år omvaldes

Birgitta Johanson och Gunnar Sigvardsson med Gun-Britt Danielsson som ersättare. Valberedning för 2017 blir Lars Blixberg, Börje Söderström och May-Britt Svensson med Lars Blixberg som sammankallande. De avgående styrelseledamöterna Lena Bjerde, Lars Blixberg och Sam Holm avtackades med blommor.

Härefter intog vi landgång och kaka samt underhölls av  Anderstorps Teaterförening.

Som avslutning visade Stig-Ove Ljungquist sin film om höstens uppskattade resa till Island.

 

Bernt Turesson

004

005

007

009

010

011

012

015

016

017

018

019

020

021

022 - Kopia

023

048

049

050

052

053

054

055

056

057

058

059

060

062

064

065

066

067

074

006

035

045

070

Tillbaka