Årsmötet med Aktiva Seniorer Gislaved ägde rum i Torghuset, Smålandsstenar. 212 medlemmar var närvarande.

Efter att ordföranden hälsat välkommen hölls parentation med en tyst minut för de medlemmar som gått bort under året.

Mötesförhandlingarna leddes av Börje Söderström. Till ordförande omvaldes Bernt Turesson och till vice ordförande Sam Holm. Som ledamöter för två år valdes Sam Holm och Mona Gemfors samt för ett år Lars Blixberg. Kvarstående ledamöter är Rolf Svensson, Anita Kjell och Lena Bjerde. Till revisorer valdes Birgitta Johansson och Gunnar Sigvardsson med Gun-Britt Danielsson som suppleant. Till valberedning för ett år valdes Karl-Erik Lundh, Gunnar Sigvardsson och Dorit Petersson. Åke Danielsson och Ingegerd Stridh hade avböjt omval och avtackades med blommor.

Efter att njutit av en god landgång och kaffe med kaka, lyssnade vi till ett uppskattat musikframträdande av Jazzgruppen JAM – Maria Nordström, Andreas Andersson och Joel Malmborg. Barbro Håkansson roade oss med en dikt om Österlenresan, varefter filmen från vår Polenresa visades.

Bernt Turesson

003 - Kopia

011 - Kopia

013 - Kopia

014 - Kopia

015 - Kopia

017 - Kopia

018 - Kopia

019 - Kopia

020 - Kopia

021 - Kopia

023 - Kopia

024 - Kopia

025 - Kopia

026 - Kopia

028 - Kopia

029 - Kopia

030 - Kopia

031 - Kopia

035 - Kopia

043 - Kopia

044 - Kopia

046 - Kopia

047 - Kopia

051 - Kopia

049 - Kopia

053 - Kopia

Tillbaka