Årsmöte med Aktiva Seniorer

Aktiva Seniorer Gislaved har haft årsmöte i Torghuset, Smålandsstenar med 215 medlemmar närvarande.

Mötesförhandlingarna leddes av Gunnar Sigvardsson. Till ordförande omvaldes Bernt Turesson och till vice ordförande Sam Holm. Som ledamöter på två år omvaldes Lena Bjerde och Rolf Svensson, samt genom nyval Anita Kjell. Kvarstående ledamöter i ett år är Lars Blixberg, Sam Holm och Mona Gemfors. Som revisorer omvaldes Gun-Britt Danielsson och Ingegerd Stridh. Till valberedning för ett år valdes Åke Danielsson (sammankallande) samt Karl-Erik Lund och Gunnar Sigvardsson.

Gunwor Johansson avtackades med blomgrupp. Det var Gunwor som startade lokalföreningen 1991 och hon har varit ordförande till för tre år sedan, varefter hon ingått i styrelsen. För sina insatser utnämndes Gunwor till hedersmedlem i Aktiva Seniorer Gislaved.

Under året har resor gjorts till Holland, Bohuslän, Falbygden med Hornborgasjön, Gunillaberg, Riga, Huskvarna och Gränna samt Gekås i Ullared. Vi har lyssnat till föredrag om gravvalv med avlidna adelsmän, det krigshärjade Afghanistan samt en dramatisk cykeltur i Tyskland 1939. Vintagekören från FAS Värnamo har underhållit  oss och industribesök har gjorts på STOLAB i Smålandsstenar. Tommy Körberg sjöng ”Tills du stupar” för oss i Göteborg och vi skrattade åt ”Rampfeber” i Borås. I Smålandsstenar har det varit bioföreställningar samt måndagspromenader.

Efter förtäring med landgång och kaffe med kaka visades Stig-Ove Ljungqvists film från resan till Riga.

Som avslutning på kvällen underhöll Lennart Palm från Lerum med ett melodikryss, varvat med lättsamt kåserande mellan låtarna.

Bernt Turesson

 

 

001 - Kopia

002 - Kopia

003 - Kopia

005 - Kopia

006 - Kopia

007 - Kopia

008 - Kopia

009 - Kopia

010 - Kopia

011 - Kopia

012 - Kopia

013 - Kopia

030 - Kopia

016 - Kopia

017 - Kopia

018 - Kopia

019 - Kopia

020 - Kopia

021 - Kopia

022 - Kopia

023 - Kopia

024 - Kopia

026 - Kopia

027 - Kopia

028 - Kopia

029 - Kopia

004 - Kopia

031 - Kopia

033 - Kopia

034 - Kopia

035 - Kopia

037 - Kopia

038 - Kopia

043 - Kopia

Tillbaka