Jan-Inge Bengtsson, medlem i Svenska Afghanistankommittén, gästade oss på Gislaveds Industrimuséum den 25 februari. Han har stor kunskap om Afghanistan efter att ha vistats där i fyra perioder. Världens blickar har varit riktade mot landet alltsedan Sovjetunionens invasion, vilket ledde till talibanernas framväxt och extrema åsikter, och vidare till 12 års krig, lett av USA, till enorma kostnader och krigsoffer.

Vi fick en gedigen genomgång av Afghanistans bakgrund och struktur, vilket lett till att landet har blivit ett av världens mest korrupta länder. Det är svårt att sia om hur man ska klara av sina stora problem. Trots detta har stora framsteg gjorts inom skolväsende och barnadödligheten har minskat betydligt de senaste 10 åren.

Föreläsningen engagerade publiken och följdes av en frågestund med många frågor som besvarades på ett klargörande sätt av föredragshållaren.

 

002 - Kopia

003 - Kopia

004 - Kopia

005 - Kopia

006 - Kopia

007 - Kopia

008 - Kopia

009 - Kopia

010 - Kopia

011 - Kopia

 

Tillbaka