Lennart Palm, Lerum besökte oss den 12 februari för att berätta om vad man kan finna i gravvalven i våra kyrkor. Han berättade om kända och okända adelsmän och -kvinnor som begravdes i dessa valv. Vi var ett 50-tal aktiva seniorer som på ett underhållande och lättsamt sätt fick en inblick i hur dessa högre ståndspersoner levde.

 

002 - Kopia

003 - Kopia

004 - Kopia

005 - Kopia

006 - Kopia

007 - Kopia

008 - Kopia

010 - Kopia

011 - Kopia

009 - Kopia