Årsmöte med Aktiva Seniorer Gislaved har ägt rum i Torghuset, Smålandsstenar med 230 medlemmar närvarande. Efter att ordföranden hälsat välkommen hölls en tyst minut för de medlemmar som gått bort under året. 

Verksamheten under året har haft ett varierande innehåll. Fasta aktiviteter såväl vår som höst har varit bowling och promenader. Föreläsning om Bohuslän med uppföljande resa dit. Dubbla bussresor till IKEA, Älmhult liksom till Lars Lerin museum, Karlstad. Studiebesök på GARO i Gnosjö och visningar av Strandudden i Nissafors. De populära kommunresorna fortsatte med den sydvästra kommundelen. Årets långresa gick till Wien och Sjuhäradsbygden besöktes också. Två nöjesresor avslutade årets verksamhet, Oscarsrevyn på Lorensbergsteatern samt Spelman på taket på Malmö Opera.

Stämmoförhandlingarna leddes av Börje Söderström. Till ordförande för ett år omvaldes Bernt Turesson. Vice ordförande för ett år är Rolf Svensson. Kvarstående styrelsemedlemmar för 2018 är Monica Andersson, Anita Kjell och Rolf Svensson. Omvalda för 2018-2019 är Kent Ahlgren, Mona Gemfors och Karl-Erik Lundh. Till revisorer för ett år omvaldes Birgitta Johansson och nyval av Barbro Mild. Till ersättare omvaldes Gun-Britt Danielsson. Till valberedning omvaldes Lars Blixberg, May-Britt Svensson och Börje Söderström med Lars Blixberg som sammankallande. Gunnar Sigvardsson avtackades med blommor då han avsagt sig omval som revisor. Därefter bjöds på en välsmakande landgång och kaka.

Kristina Torin och Rebecka Palmgren-Ashour underhöll med härlig sång till pianoackompanjemang av Rebecka. Kvällen avslutades med bildspel från förra årets wienresa. Ordföranden avslutade årsmötet och tackade för visat intresse.

Klicka på en bild för visning och ev. bildspel.