Aktiva Seniorer Gislaved höll sitt årsmöte 2020 den 20 januari i Torghuset i Smålandsstenar. Det är en av de få lokaler i området som är tillräckligt stort för alla de medlemmar som gör årsmötet till vad det är, en grandios fest!

Bernt Turesson öppnade mötet och bjöd in styrelsen att ta sina platser på podiet. Börje Söderström, som vi är vana att se som ledare för årsförhandlingarna valdes. Anita Kjell valdes att sitta vid hans sida och skriva protokollet. 217 av totalt 486 medlemmar hade hörsammat kallelsen till mötet, en fantastisk siffra i en förening idag. Under året har styrelsen haft 9 protokollförda möten i syfte att se till att verksamheten flyter på som tänkt, samt att planera för kommande aktiviteter.

Under våren 2019 planerades och avverkades 9 olika aktiviteter, varav en del är varje vecka och några två gånger, för att det är så många som vill vara med. Bernt poängterade att de som ansvarar för bokningarna är särskilt uppmärksamma på att de som anmäler sig blir rättvist behandlade så att alla får en likvärdig chans att komma med oavsett på vilket sätt man valt att skicka in sin anmälan. Ändå så fylls platserna snabbt och det kan bli så fullt att en reservlista måste upprättas.

Under hösten var det totalt 11 olika aktiviteter. En av dess var årets långresa, som gick till Berlin, en fantastisk resa som man kommer minnas länge. Verksamhetsberättelsen för 2019 finns under 'Förening/Årsmöten/Årsmötesförhandlingar' för den som är intresserad.

Så kommer vi till de viktiga valen av styrelse, revisorer och valberedning, oerhört viktiga med tanke på framtiden. Bernt hade efter många år, som en mycket omtyckt ordförande, undanbett sig omval. Rolf Svensson valdes med acklamation till ny ordförande på ett år. Sedan var det omval av följande ledamöter: Kent Ahlgren, Mona Gemfors (1 år på egen begäran) samt Bernt Turesson (vice ordförande). Nyval skedde av Ingegärd Larsson. Kvarstående ytterligare ett år är Monica Andersson (kassör) och Anita Kjell (sekreterare). Till suppleant 1 år valdes Susanne Hultgren (nyval). Det var styrelsen och de konstituerade sig senare efter årsmötet enligt uppgifterna i parentes efter respektive namn. Till revisorer på 1 år valdes Birgitta Johansson (smk) och Barbro Mild, samt till revisorssuppleant Gun-Britt Danielsson. Till valberedning valdes Lars Blixberg (smk), May-Britt Svensson och Börje Söderström.

Vid varje årsmöte är det också en fin underhållning, så även denna gång. Ett gäng på fyra duktiga musiker kallade 'Westbo Combo' underhöll oss med flera kända, men även egna låtar. De var påhittiga och underfundiga samt väldigt underhållande att lyssna på. Batteriet med munspel, som syns på sista bilden var imponerande, ett munspel för varje låt!

Slutligen, en av medlemmarna, Greta Krusebrant, bad om ordet och tackade för en fantastisk verksamhet och all den tid som alla berörda lägger ned för att göra verksamheten möjlig.

Halvard Nilsson