Vi var en busslast aktiva seniorer från Gislaved som for till Jönköping den 27 november för museibesök och julbord. Thomas släppte av oss vid Länsmuseet där vi togs om hand av två kunniga guider.

Grupperna fick en inblick i Jönköpings historia. Alla var nog inte medvetna om att det har funnits ett slott i staden. Mycket intressant och lärorik var den separata utställningen om Viktor Rydberg.  Man fick följa den fantastiska resan han gjorde från den fattiga barndomen till den upphöjda positionen som en av våra mest kända författare och akademiledamot. Vi tog även del av den separata utställningen om John Bauer som var specialinriktad för yngre barn

Dagen avslutades på Värdshuset Stugan i stadsparken där vi undfägnades med ett välsmakande julbord.