Aktiva Seniorer Gislaved

 

 

Årsmöte med Aktiva Seniorer Gislaved har ägt rum i Torghuset, Smålandsstenar, med 221 närvarande medlemmar.

Efter att ordföranden hälsat välkommen hölls parentation med en tyst minut för de medlemmar som gått bort under året.

Under året har nio protokollförda styrelsemöten hållits.

Vid årets slut var vi 500 medlemmar i vår förening.